Officieel gebed voor de vraag naar heiligverklaring van de 32 Zalige Martelaren van Orange

7 mai 2019

Heer onze God
Jij hebt aan jouw Kerk
de 32 Zalige Martelaren van Orange gegeven.
Zij hebben de genade van hun Doopsel
en van hun religieuze consecratie geleefd
in het voortdurend zoeken naar jouw Wil,
tot de hoogste gave van hun leven uit trouwheid aan Jezus.
Geef ons een vurig verlangen
om hier met de blik naar de Hemel gekeerd te leven
opdat we op een dag,
met hen
jouw barmhartigheid eeuwig loven.
Op hun voorspraak
Vragen wij Jou de genade (die te formuleren)
in de hoop hen binnenkort
heilig verklaard te zien.
Door Jezus Christus onze Heer.
Amen