KINH CẦU XIN CHO 32 NỮ TU CHÂN PHƯỚC TỬ ĐẠO ORANGE ĐƯỢCPHONG HIỂN THÁNH

7 mai 2019

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con
Chúa đã ban cho Giáo Hội Ngài
Dược ba mươi hai nữ tu chân phước tử đạo vùng Orange.
Các Ngài đã sống hồng ân Bí Tích Rửa Tội
và đời sống Thánh hiến tu trì,
hăng say không ngừng tìm kiếm Thánh ý Chúa
đến nỗi đã cho đi chính cuộc sống của mình
vì lòng trung thành với Chúa Giêsu.

Xin ban cho chúng con lòng khao khát mạnh mẽ
Dù đang sống ở trần gian này, mà vẫn hướng lòng về Thiên Quốc.
Để rồi một ngày kia cùng với các Ngài,
Chúng con sẽ được tán tụng lòng thương xót Chúa đến muôn đời.

Nhờ lời chuyển cầu của các Ngài
Chúng con xin Chúa ban thêm hồng ân
Với niềm hy vọng
Sẽ sớm thấy các Ngài được tôn phong hiển Thánh.

Chúng con cầu xin
Nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen